Produkt lokalny

Jeżeli oferujesz wyjątkowy i charakterystyczny dla obszaru objętego LSR NKJiG produkt lub usługę w jednej z niżej wskazanych kategorii:

  • sztuka,
  • rękodzieło,
  • produkt spożywczy
  • usługa,
  • zespół artystyczny,
  • wydarzenie/impreza,
  • produkt turystyczny/obiekt turystyczny/obiekt zabytkowy,

zgłoś się do Nas. Twój produkt może zostać wpisany na LISTĘ PRODUKTÓW LOKALNYCH.