Szlakiem Rodzinnym NYSKIEGO KSIĘSTWA

Szlakiem Rodzinnym NYSKIEGO KSIĘSTWA jest naszym kolejnym projektem własnym, który ma za zadanie przedstawić w atrakcyjny sposób obiekty turystyczne objęte jednolitym systemem wizualizacji z terenu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz pokazać miejsca przez nas certyfikowane i oznakowane unikalnym znakiem graficznym naszej marki pn. „Produkt Lokalny Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”. Gra „Szlak Rodzinny Nyskiego Księstwa” jest innowacyjnym produktem na terenie Lokalnej Grupy Działania – polega na odnalezieniu 20 słupków, do których można dotrzeć za pomocą mapy, z ponumerowanymi polami i kodem QR, na której należy wyciąć unikalny wzór, wykorzystując do tego zamontowany na słupie dziurkacz. Za przejście całego szlaku i uzyskanie wszystkich wzorów z dziurkaczy na mapie można otrzymać nagrodę w postaci pamiątkowej odznaki – do odebrania w siedzibie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz w Punktach Informacji Turystycznej. Mapy dostępne są dla turystów w siedzibie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, a także w Punktach Informacji Turystycznej, ponadto można je pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.ksiestwo.nysa.pl.