Zespół Margaretto

Zespół muzyczny powstał w 2012 r. ze społecznej inicjatywy kilku pań zafascynowanych śpiewem. W repertuarze zespołu znajdują się piosenki ludowe, biesiadne, religijne i patriotyczne, w tym autorskie pieśni opowiadające historie mieszkańców Gminy Pakosławice. Zespół występuje na imprezach Gminy (dożynki, odpusty, apele z okazji świąt i inne). Członkowie posiadają stroje nawiązujące do tradycji lokalnej. 

Formularz kontaktowy