Unieważnienie ogłoszenia o naborze do pracy w biurze stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje, że nabór na stanowisko: pracownik biura – specjalista ds. administracyjno-projektowych z dnia 27.01.2023 r. został unieważniony.