Unieważnienie ogłoszenia o naborze do pracy w biurze stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje, że nabór na stanowisko: Animator działań dot. promocji Produktów Lokalnych (umowa na czas określony) z dnia 22.02.2023 r. został unieważniony.