Rozstrzygnięcie naboru na pracownika

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru do pracy (ogłoszenie o naborze do pracy opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 17.03.2023 r.) na stanowisko pracy: Animator działań dot. promocji Produktów Lokalnych (umowa na czas określony), po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, została wybrana Pani Joanna Michalska zamieszkała w Bukowie.