Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z §24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszeniaktóre odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r., o godz. 15.30 w Centrum Produktu Lokalnego mieszczącym się w Nysie przy ul. Brackiej 2, 4, 6-8 (obok Fontanny Trytona).

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przywitanie zebranych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości – degustacja Produktów Lokalnych.
 2. Rozpoczęcie zebrania:
 3. stwierdzenie ważności obrad,
 4. wybór Przewodniczącego,
 5. wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków,
 6. przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór – podjęcie uchwały.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady za 2022 r.  – podjęcie uchwały.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 12. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 13. Przekazanie informacji nt. czynności prawnych dokonanych przez Stowarzyszenie z członkami Zarządu, w sytuacji, gdy reprezentacja Stowarzyszenia przez Zarząd jest ustawowo wyłączona.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie i zamknięcie zebrania.

Zarząd stowarzyszenia

Nyskie Księstwo Jezior i Gór