Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie w dniu 31 maja 2023

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z §24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r., o godz. 15.30 w Centrum Produktu Lokalnego mieszczącym się w Nysie przy ul. Brackiej 2, 4, 6-8 (obok Fontanny Trytona).

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przywitanie zebranych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości – degustacja Produktów Lokalnych.
 2. Rozpoczęcie zebrania:
  a) stwierdzenie ważności obrad,
  b) wybór Przewodniczącego,
  c) wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków,
  d) przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027 (projekt, dyskusja, głosowanie).
 4. Dyskusja i wolne wnioski.
 5. Zakończenie i zamknięcie zebrania.

.

Zarząd stowarzyszenia

Nyskie Księstwo Jezior i Gór